Çift Terapisi

Çift Terapisi

Çift Terapisi

Çalışma Alanları

-İletişim problemleri

-Öfke kontrol problemi /sözel veya fiziksel şiddet

-Terk edilme korkusu

-Stresle baş edememe

-İlişkinin gerektirdiği sorumluklarla baş edememe

-Aldatma ve güven problemleri

-Duygusal ihtiyaçlarının giderilememesi (sevgi, ilgi eksiklikleri)

-Sınır koyamama (Hane içerisinde sistemlerin birbirine geçmesi)

-Başka sistemlerin ilişkiye yansıması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar (çevre, aile vb)