Aşk teorileri

Aşk teorileri

Aşk teorileri

Insanlar neden aşık olur? Neden bazı aşklar uzun sürerken bazıları uçup gider? Psikologlar ve Araştırmacılar aşkı açıklamak için aşka dair birkaç teori üzerinde durdular ve aşkın nasıl oluştuğu ve sürdüğü hakkında bir takım yorumlar getirdiler. Aşk insanlarda temel bir duygudur,fakat aşkın neden ortaya çıktığı büyük bir bilinmezlikti.Gelin aşka dair teorileri birlikte görelim hoşlanmak vs sevmek Ziçk Rubin'e göre romantik aşk 3 bileşenden oluşmaktadır Bağlanma (ilgi görmeye ihtiyaç duymak) yakınlaşma(karşılıklı duygu ve düşünceleri paylaşmak) Ilgi/şeffkat (Başkasının mutluluğunu kendinden çok düşünmek) Bazen bazı insanlara hayranlık duyar ve minnetar hissederiz. Onlarla vakit geçirmekten keyif alır ve her daim etrafimizda bulunmasıni isteriz. Ancak bu aşktan ziyade hoşlanmaya refere edilir. Çünkü aşk çok daha derin ve yoğundur. Aşk tutku duymaktır ve fiziksel teması arzulamaktır. 'Hoşlanmak'birbiriyle vakit geçirmekten keyif almaktır ancak 'aşk' kendinen çok karşıdakinin ihtiyaçlarını gözetmektir. Elaine Hatfield'e göre merhametli aşk ve tutkulu aşk vardır. Merhametli aşk; bağlanma, güven, saygı ve sevgiyi kapsar. Burada duygular karşılıklı anlaşma ve saygıdan ortaya çıkar. Tutkulu aşk; yoğun duygular, şehvet ve kaygıyı barındırır. Bu duygular karşılık bulduğunda mutlu ve gerçekleşmiş hissederiz. Fakat kişi karşılık görmeyince umutsuz ve çaresiz hisseder. Genellikle tutkulu aşk 6-30 ay sürer. Tutkulu aşk şu sebeplerden oluşabilir. Kültürel beklentiler bireyi aşık olmaya iterse veya karşıdaki kişi bireyin aşk idealine uygunsa onun varlığında coşkun bir uyarılma hissederse. Ideal olarak Tutkulu aşk sonrasında merhametli aşka dönüşebilir çünkü çoğu Insan ilişkide saygi ve şefkat aramaktadır. Aşk ücgeni teorisi R.Sternberge'e göre aşk 3 bileşenden oluşmaktadır, Yakınlaşma Tutku Bağlılık Bu bileşenlerin farklı kombinasyonu farklı türde aşklar oluşturur. Tutku+yakınlaşma=romantik aşk iken yakınlık+bağlılık=dostça sevgi'yi doğurur. Sternberg tüm bileşenler olduğunda bu en güçlü ve en uzun süren aşk yani mükemmel aşk olur.