Borderline kişilik oluşumunda etkenler

Borderline kişilik oluşumunda etkenler

Borderline kişilik oluşumunda etkenler

Borderline Kişilik Bozukluğunu Psikososyal açıdan ele aldığımızda başlıca sebepleri çocukluk çağına dayanmaktadır. Travmatik bir çocukluk dönemi, istismar, çocuğa yönelik şiddet, ebeveyinlerin boşanmaları ve kayıp(yas) bireyde kişilik bozukluğuna yol açmaktadır.

Bunların yanı sıra ebeveyinlerin çocukları ile ilişkisel bağları oldukça önemlidir. Çocuğuyla zayıf bir bağı olan anne veya babalar çocuklarına ilerde bir takım psikolojik bozukluğa neden olabileceklerinin farkında olmalı ve onlara yeterli ilgi ve sıcaklık göstermelidir.

Mevcut çalışmalar travmatik çocukluk döneminin bireylerde kendileri hakkında olumsuz/uyumsuz şemalar oluşturabileceğini ve kişilerarası ilişkileride kötü anlamda etkileyebileceğini tespit etmiştir (Bennett,2011). Şema psikolojide kişinin zihninde kalıplaşmış düşünce olarak açıklanabilir. Bu olumsuz şemalar özellikle Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireylerde kendileri hakkında bir takım negatif düşüncelere yol açmaktadır örneğin; ‘ben kötüyüm kimse beni sevmiyor’ gibi, nitekim bu düşünceler bireylerin kendilerine zarar vermelerine veya kendilerini cezalandırmalarına yol açabiliyor. Çocukluk dönemi dışında Borderline Kişilik Bozukluğunun oluşumunda etkili olan bir diğer faktör şüphesiz kişilik özellikleridir. 

Bir takım çalışmalarda dürtüsellik ve duygusal dengesizlik olan bireylerde yüksek olasılıkla Borderline kişilik bozukluğu ortaya çıktığı saptanmıştır (T.J Trull, 2002). Borderline Kişilik bozukluğu tanısı almış bireylerde var olan dürtüselliğin davranışlarına yansımasını görebiliriz. Frustrasyonlara ve aksiliklere karşı, değişken davranışlar, ani tepkiler verme, kendini dizginleyememe vb. davranışlar ortaya çıkmaktadır (Trull,2002).