Yineleyici düşüncelere hapsolmak / obsesif kompülsif bozukluk

Yineleyici düşüncelere hapsolmak / obsesif kompülsif bozukluk

Yineleyici düşüncelere hapsolmak / obsesif kompülsif bozukluk

Obsesif-kompülsif-bozukluk (OKB) bireyde oluşan istemsiz ve yineleyici bir takım olumsuz düşünceler olarak adlandırılır. Birey hapsolduğu bu kontrol dışı olumsuz düşüncelerden dolayı yoğun kaygı ve korku hisseder ve bu nedenle bazı ritüellerde (kompülsiyonlar)bulunur.

Bu ritüeller bireyin kaygı duyduğu düşüncelerden kurtulma yada kaçma sebebiyle gerçekleştirilir. Örneğin 'Acaba biyerden mikrop bulaştı mı?" diye düşünen bir kişi kompülsif davranış olarak sürekli ellerini yıkayabilir.

Sıkça karşımıza çikan obsesyon belirtileri;mikrop bulaşmasından korkma, simetri ve herşeyin düzenli olma ihtiyacı,hata yapma kaygısı,bir başkasına zarar verme korkusu,toplumda rezil olmaktan korkma vs. Sıkça karşılaştığımız kompülsiyon belirtileri; Aşır temizleme,elleri sık sık yıkama,sık duş alma, kapı,ocak vb kontrol etme ve açıp kapama, kapı kulplarına dokunmama, gereksiz şeyleri birakamama ve biriktirme, bişeyleri belirli bir şekilde düzenleme vs. OKB'nin oluşumu tam kesin değil ancak biyolojik ve çevresel etmenler bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına zemin sağlar.

Biyolojik etmenlerde araştırmalar Beynin nöronlar arası iletişimini sağlayan Seratonin kimyasalının eksikliğinin yada dengesizliğinin OKB ye yol açtığını saptamıştır.Çevresel etmenlerde ise ;taciz,ilişkisel problemler,hayat şartlarında değişiklik,yas/kayıp,sosyal hayatda ve işte problemler bulunmaktadır.

OKB tedavisi Ilaç ve Psikoterapi yöntemleriyle gerçekleşmektedir.Bu yöntemlerin teshir etmediği akut hastalarda ise EKT (Elektrokonvülsif terapi) uygulanır.Bu yöntemde beyine elektrotlar yardımıyla şoklar verilir ve bu şoklar beyinde ki nörotransmitter salınımına neden olur.

Eğer tekrar eden düşüncelere hapsolduysanı ve bu düşüncelerinizin hayatınıza müdahale ettiğini hissediyorsanız mutlaka bir Profesyonele başvurmanızı öneririm.